Regionen har overskudd av fornybar energi og har gode arealer tilgjengelige for kraftforedlende industri.

Lundevågen

 • Farsund kommune
 • Tomtestørrelse: 250 dekar
 • Tilgjengelig strøm: To 300 kV linjer inn til tomtearealet, som har en kapasitet hver på 600 MW. Samlet forbruk i dag cirka 320. Flere hundre MW ledig kapasitet, men behov for transformering.
 • Kjøreavstand til nærmeste flyplass:
  • Stavanger Lufthavn – 164 km
  • Kristiansand Lufthavn – 110 km.

Lista flypark

 • Farsund kommune
 • Tomtestørrelse: 200 dekar
 • Tilgjengelig strøm: Arealet ligger omlag fem kilometer fra Lundevågen, som er aktuelt tilknytningspunkt i sentralnettet. Avstand mellom Lundevågen og Lista flypark er omlag 5 kilometer.
 • Kjøreavstand til nærmeste flyplass:
  • Stavanger Lufthavn – 164 km
  • Kristiansand Lufthavn – 110 km

Herdalen

 • Lyngdal kommune
 • Tomtestørrelse: 100 dekar
 • Tilgjengelig strøm: 100 MW
 • Kjøreavstand til nærmeste flyplass:
  • Stavanger Lufthavn – 160 km
  • Kristiansand Lufthavn – 82 km

Lister næringspark – Opofte

 • Kvinesdal kommune
 • Tomtestørrelse: 35 dekar (potensial på 150 dekar)
 • Tilgjengelig strøm: Forsyning av større mengder kraft til tomten vil måtte realiseres ved tilknytning til nye Kvinesdal transformatorstasjon. Sannsynligvis mulig å hente ut 200 MW på regionalnettet. Ved tilknytning direkte til sentralnettet så vil effektpotensialet være betydelig større.
 • Kjøreavstand til nærmeste flyplass:
  • Stavanger Lufthavn – 138 km
  • Kristiansand Lufthavn – 107 km

Jåddan og Eiken næringspark

 • Hægebostad kommune
 • Tomtestørrelse: 40 + 80 dekar
 • Tilgjengelig strøm: Dersom en skal legge til rette for uttak av -100 MW, må det bygges ny transformatorstasjon ny regionalnettlinje frem til de to aktuelle lokasjonene.
 • Kjøreavstand til nærmeste flyplass:
  • Stavanger Lufthavn – 174 km
  • Kristiansand Lufthavn – 88 km

Raustad/ Hestesprang

 • Kvinesdal kommune
 • Tomtestørrelse: 13 dekar (potensial for 100 dekar)
 • Tilgjengelig strøm: Forsyning av større mengder kraft til tomten vil måtte realiseres ved tilknytning til nye Kvinesdal transformatorstasjon. Sannsynligvis mulig å hente ut 200 MW på regionalnettet. Ved tilknytning direkte til sentralnettet så vil effektpotensialet være betydelig større.
 • Kjøreavstand til nærmeste flyplass:
  • Stavanger Lufthavn – 138 km
  • Kristiansand Lufthavn – 117 km

Lindalen

 • Flekkefjord kommune
 • Tomtestørrelse: 250 dekar
 • Tilgjengelig strøm: 200 MW (fra 2018)
 • Kjøreavstand til nærmeste flyplass:
  • Stavanger Lufthavn – 117 km
  • Kristiansand Lufthavn – 138 km.

Tonstad/Ertsmyra

 • Sirdal kommune
 • Tomtestørrelse: 200 dekar
 • Tilgjengelig strøm: 100 MW (2018). Ved tilknytning direkte til sentralnettet så vil effektpotensialet være betydelig større.
 • Kjøreavstand til nærmeste flyplass:
  • Stavanger Lufthavn – 134 km
  • Kristiansand Lufthavn – 149 km