På vegne av flere bedrifter i Lister har Lister nyskaping sendt et innspill til Mechatronics Innovation Lab (MIL). Det handler om at lab’en må utstyres med vinsj-løsninger som er mest mulig relevante for å utvikle framtidas produkter.

«I den senere tid har vinsj-markedet globalt gjort en formidabel dreining mot elektriske vinsjer og bort fra hydraulikk», sier Alf Magne Midtbø Versland, leder for forskning og utvikling ved Flekkefjord Elektro AS.

Se film som illustrerer bedriftens arbeid med ny vinsj-teknologi.

«Det grønne skiftet» er en viktig driver i denne endringa. I tillegg til miljø-aspektet har vinsjløsninger basert på el-kraft tekniske kvaliteter (blant annet mer dynamisk drift og muligheter for høyere hastighet) som markedet finner interessant og grensesprengende med hensyn til bruksområder.

Flere ledende produsenter posisjonerer seg ut fra denne endringa og går mer og mer vekk fra tradisjonelle hydraulikk-løsninger. Et eksempel er Rapp Marine, en av verdens største produsenter av vinsjer og utstyr til fiske- og forskningsfartøy, som også har en avdeling i Lyngdal.

Koordinering

Lista AWE Center AS ble opprettet tidligere i år, som et internasjonalt testsenter for høydevind (AWE, Airborn Wind Energy). Siden vinsj-løsninger har en sentral rolle innen høydevind-teknologien, er vinsjtesting en tjeneste som senteret må kunne tilby. AWE forutsetter vinsjer med typisk treig utspoling med stor trekkraft og innspoling med høy hastighet. Dersom utstyr for dette ikke bygges opp hos MIL, må senteret gjøre investeringer for å kunne tilby slik testing selv.

Som næringsselskap med både offentlige og private eiere, er Lister nyskaping opptatt av god utnyttelse av felles ressurser. Det er uheldig om vi på Sørlandet ikke evner å koordinere ressursbruken og bygger opp infrastruktur for vinsjtesting flere steder. Ikke minst ut fra et kunde-perspektiv, mener vi at det er mest formålstjenlig og ressurseffektivt om infrastrukturen bygges opp hos MIL. Da vil Lista AWE Center kunne tilby vinsjtesting gjennom samarbeid med MIL og det store fagmiljøet som MIL representerer. Dette vil også gi MIL muligheter til å koble seg til internasjonale fagmiljø som virksomheten ellers ikke hadde hatt kontakt med.

Ta en posisjon

Høydevind-markedet er under utvikling. Det er sannsynlig at denne teknologien etter hvert vil bidra med en betydelig andel av den globale energimiksen. Gjennom flere år med Kitemills uttesting på Lista og etablering av Lista AWE Center, har teknologien et særlig fotfeste på Sørlandet. Etablering av en egnet vinsjlab på MIL vil ha stor betydning for om regionen skal kunne ta en posisjon både nasjonalt og internasjonal når det gjelder høydevind. Dette gjelder for flere av de disiplinene som AWE-teknologi bygger på, men kanskje spesielt for markedet for el-vinsj-teknologi.

Lister nyskaping mener det er av stor interesse for flere bedrifter i vår region at MIL i framtida vil kunne tilby en dynamisk vinsjløsning for systemtesting og testing av fremtidige løsninger på drivlinjer. Dette gjelder særlig bedriftene vi har diskutert dette med i Lista fornybarforum. Det er:

  • Flekkefjord Elektro (leverandør av elektriske drivlinjer)
  • Kitemill (AWE-selskap der vinsjløsninger er sentralt element)
  • Einar Øgrey Farsund (leverandør av maskineringstjenester og mekaniske tjenester til vinsj- og AWE-bransjen)
  • Lista AWE Center (testsenter med behov for testing av dynamiske vinsjer).

Slik vi ser det, handler dette om hvordan MIL kan utvikle et godt samspill med innovativ og fremtidsretta industri og teknologibedrifter i vestre del av fylket.

Kontakt i Lister nyskaping AS:

Liv Birkeland
Prosjektleder
Mobil: 930 56 787