I budsjettavtalen for 2018 øker Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilskuddet til Sivas næringshageprogram med 15 millioner.