Når Lister Nyskaping sammen med seks næringsforeninger, NHO og Universitetet i Agder 20. juni 2017 signerte en avtale om samarbeid, er dette historisk for regionen. UiA er en av de viktigste drivkreftene for utviklingen av landsdelen. UiA og næringsforeningene/NHO vil videreutvikle samarbeidet med basis i partenes overordnede strategier

Partene som i avtaleform forplikter seg til å samarbeide er Universitetet i Agder (UiA), Lister Nyskaping, Næringsforeningene i Kristiansandsregionen, Grimstad Næringsforening, Arendal Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionen næringshage, Setesdal Regionråd og NHO Agder.

Visjon
Agder skal være den ledende næringsregionen i Norge, med tett samarbeid mellom UiA og næringslivet i landsdelen.

Mål for satsingen – gjeldende kommende toårs periode:

  • Næringsforeningene/NHO vil, i samarbeid med UiA, arbeide for at næringslivet tilbyr praksisplasser for aktuelle studier ved UiA, slik at studentene får relevant næringslivserfaring.
  • Næringsforeningene/NHO og UiA vil videreutvikle Kompetansetorget og styrke samarbeidet om bachelor- og masteroppgaver. Næringsforeningene/NHO vil også bidra til at Kompetansetorget i større grad blir brukt for utlysning av relevante jobber for studenter og nyutdannede.
  • Næringsforeningene/NHO og UiA vil samarbeide om innovasjon, blant annet gjennom UiA Nyskaping. Et sentralt tiltak er systematisk mentorskap fra næringslivet.
  • Partene skal samarbeide om utvikling av universitetsbyene gjennom aktiv deltakelse i prosessene.
  • Partene skal bidra til etablering av relevante prosjekter der næringslivet og UiA sammen er involvert.
  • Næringsforeningene/NHO og UiA skal samarbeide om etter- og videreutdanning tilpasset næringslivets behov.
  • Representanter fra næringslivet bør involveres i utvikling av relevante studier
  • Partene skal synliggjøre felles prosjekter og aktiviteter.

Kontakt

For mer informasjon kan adm.dir. Seunn Smith-Tønnessen (918 73 531) eller rektor Frank Reichert (917 30 561) kontaktes hos UiA eller daglig leder Christiane Skage (958 26 406) i Lister Nyskaping.