NIVA og Havforskningsinstituttet har gjort en studie for å kartlegge naturgitte næringsmuligheter innenfor marin sektor langs Agderkysten. Målet er å formidle kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker. Denne kunnskapen er viktig som grunnlag for beslutninger om utvikling av næring knyttet til marin sektor i regionen.

Rapporten peker på en rekke muligheter og også noen begrensninger. De ulike næringsmulighetene er inndelt og vurdert innenfor fem ulike kategorier:

  • verdiskaping basert på høsting av marine organismer
  • verdiskaping basert på havbruk
  • verdiskaping basert på havbeite og oppfôring av levende fangst
  • verdiskaping basert på økosystemrestaurering
  • verdiskaping basert på reiseliv og turisme

Lenke til rapporten på bildet til venstre.