De mange bedriftene innen marine næringer i Lister, har hver for seg muligheter for vekst. Med sitt geografisk utgangspunkt på Sørlandet og nettverket av virksomheter rundt, kan bedriftene realisere et enda større potensial som næringsklynge. Arbeidet med Lister marine cluster handler om å samle gode krefter om felles interesser. Som regional næringsaktør er Lister nyskaping AS en støtte og katalysator for denne prosessen.

Det var Smaabyen Flekkefjord som først begynte å se systematisk på virksomheter innen marine produksjoner, med utgangspunkt i et sterkt produksjonsmiljø i Flekkefjord. Daglig leder Frode Johannessen arbeidet i 2014 fram ei skisse til et nettverk, med mål om at bedriftene gjensidig kunne bidra til å styrke og utvikle hverandre. Etter hvert fikk denne ideen et regionalt perspektiv, ettersom virksomhetene, pågangsmotet og samarbeidsinteressene sjeldent følger kommunegrensene.

I løpet av 2015 fikk Lister Nyskaping et tettere samarbeid med flere bedriftene fra den marine sektor. «Dynamikken vi opplevde ved å koble ulike bedrifter sammen, overbeviste oss om at vi måtte arbeider mer med dette,» sier daglig leder Christiane E Skage. I januar 2016 arrangerte derfor Lister nyskaping sammen med Smaabyen Flekkefjord og Flekkefjord kommune, et seminar der flere bedrifter presenterte seg (bildet til høyre). De utfordret også lokale myndigheter på hva som skal til for bærekraftig vekst innenfor disse næringene. Økt kompetanse og mer samarbeid var to viktige element.

Trond Rafoss, daglig leder i SeaweedProduction og en av initiativtakerne til nettverket, mener det er for lite kunnskap om og anerkjennelse av den verdiskapningen og det banebrytende utviklingsarbeidet som skjer innen marine næringer i Vest-Agder. «Bedrifter som Marine Harvest ved Hidra, Norsk oppdrettsservice AS på Abelsnes og Stolt Sea Farm Turbot i Kvinesdal har tilført næringa verdifull kunnskap og banbrytende innovasjoner. Og det gir også grobunn og inspirasjon til å starte opp med nye produksjoner,» sier Rafoss og sikter til egen bedrift, som vil etablere seg innen industriell dyrking og høsting av tare.

Ei skisse for Lister marine cluster blei i februar 2016 sendt til vurdering for Innovasjon Norge sitt ARENA-program. Det er 7 nye prosjekt som skal tas opp i programmet i 2016 og det var 39 skisser som blei vurdert. Skissen for Lister marine cluster fikk tilbakemelding om at det er behov for å strukturere nettverket mer, for det kan bli vurdert som modent nok for opptak i ARENA-programmet.